Skip to content
Ånäset 0934-290 00

Familjejuridik

Bouppteckning

är en skriftlig handling där en avlidens samtliga tillgångar och skulder antecknas. Bouppteckning skall upprättas inom tre månader efter dödsfallet och vara inlämnad till Skatteverket en månad därefter.

Arvskifte – Vem ärver och när?

Är en handling som upprättas i de flesta fall för att avsluta ett dödsbo.
Testamente är en juridisk handling där någon person har bestämt hur det han äger skall fördelas efter sin död. Det finns bestämda formkrav på testamenten för att de ska vara giltiga.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord skyddar den i förordet ingående egendomen från bodelning som kan bli aktuellt vid äktenskapsskillnad och makes dödsfall. Handlingen skall inregistreras vid Tingsrätten.

Samboavtal

Ogift person som sammanlever med annan ogift man eller kvinna har sina juridiska rättigheter reglerade i sambolagen. Sambolagens bodelningsregler gäller enbart bostad och bohag som är anskaffat under sammanlevnaden. Parterna har rätt att avtala bort sambolagens bodelningsregler helt och hållet genom ett samboavtal.

Gåva

Att ge bort något idag är betydligt enklare, när du inte behöver tänka på gåvoskatten längre. Men det finns fortfarande en hel del regler att ta hänsyn till.

Fastighetsöverlåtelse

Behöver du hjälp att upprätta köpehandlingar eller söka lagfart.
I livets olika skeden kan det finnas behov att upprätta juridiska handlingar.

Vänd dig till mig för hjälp med familjejuridiska frågor. Ring 0934-29000 och boka tid.
Auktoriserad boutredare
© 2005 familjejuridik Gunilla Blomberg