Räkna ut förmånsvärdet

Förmånsvärdet för en tjänstebil grundar sig på summan av tre olika faktorer. Den första är 9 procent av nybilsvärdet, den andra är 31,7 procent av basbeloppet och den tredje är 75 procent av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset.

Basbeloppet för 2017 är 44 800. Statslåneräntan är en referensränta som hittills i år har legat på i genomsnitt 1,93 procent. Med den informationen kan vi räkna ut att förmånsvärdet på en tjänstebil med ett nybilsvärde på 250 000 kronor är:

(250 000 x 0,09) + (44 800 x 0,317) + (250 000 (1,93 x 0,75)) = 22 500 + 14 106,50 + 3618,75 = 40 225,25

Nybilsvärdet är med andra ord den största faktorn när det kommer till att beräkna förmånsvärdet på tjänstebilen. Det finns också en till sak att ta hänsyn till: när nybilsvärdet överstiger 7,5 basbelopp läggs 20 procent av det överskjutande beloppet till i förmånsvärde. Det kan med andra ord snabbt bli ganska dyrt att köra vad Skatteverket kallar en lyxbil.

Lägre förmånsvärde för vissa tjänstebilar

Det finns möjligheter att jämka ner förmånsvärdet i vissa fall. Elbilar, gasbilar och elhybrider sätts ned till 60 procent av värdet för jämförbara fordon, dock maximalt 16 000 kronor per bil och år. Även etanolbilar ges en fördel. Dessa sätts ner till 80 procent av jämförbara fossildrivna bilars värde.

Det finns möjligheter att jämka ner förmånsvärdet i vissa fall

Även bilar som används av andra på ett sådant sätt att möjligheten att köra dem privat minskas, till exempel taxibilar, kan jämkas ner. Detsamma gäller bilar som är utrustade på ett sådant sätt att lastningsmöjligheterna är klart begränsade. Det sistnämnda kan gälla exempelvis servicebilar som har tung eller fastmonterad utrustning i bagage eller skåp.

Fördelar med tjänstebil

Så om man ändå förmånsbeskattas för tjänstebilen, vad är poängen? Många uppskattar möjligheten att ha tjänstebil för att man relativt ofta kan få byta upp sig (systemet som bygger på nybilsvärde är som gjort för att uppmuntra till täta byten), samtidigt som företaget kan ta en del av de kostnader som rör bilägande och som för en privatperson ofta kan ses som ganska höga.