Skip to content
Ånäset 0934-290 00

Åtgärder för att stödja svenska företag ekonomiskt

Regeringen har presenterat sitt slutliga förslag om ändringsbudget för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset. Förslaget innehåller åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet.

Karensavdraget slopas
Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet gäller under två och en halv månad från och med 11 mars (t o m 31 maj), med möjlighet till förlängning.
Slopandet innebär inte att arbetsgivare ska låta bli att göra karensavdrag, utan att Försäkringskassan kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk och får ett karensavdrag från sin sjuklön. Den anställde ska enligt förslaget göra en retroaktiv ansökan till Försäkringskassan.

Ersättning för sjuklönekostnader
Regeringen föreslår också att staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklön till de anställda, men kommer att få ersättning av staten genom systemet med ersättning för sjuklönekostnader.
Hur detta ska hanteras och om det kommer att finnas beloppsgränser anges inte i förslaget, utan detta kommer regeringen senare att meddela i en föreskrift.

Sjukpenning till egenföretagare
Även egenföretagare med F-skatt (enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag) ska kompenseras vid sjukdom och få en schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar i sjukperioden från och med 11 mars. Reglerna bör enligt regeringen gälla till och med 31 maj.

Slopat krav på läkarintyg
Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården. Slopandet ska gälla från och med 13 mars och upphöra den dag regeringen bestämmer att de äldre bestämmelserna om läkarintyg ska återinföras.

Anstånd med skatteinbetalningar
Det ska vara möjligt att få anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst tre månaders moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Syftet är att dämpa likviditetsbristen som kan uppstå för företag till följd av virusutbrottet. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men anstånd kan beviljas retroaktivt från 1 januari 2020. Företag som är oseriösa, missköter sin ekonomi eller har större skatteskulder kommer inte att kunna få anstånd.

Korttidspermittering
Regler om korttidspermittering föreslås träda i kraft 7 april men tillämpas från och med den 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut minst 92,5% av lönen vid en sådan permittering.

Källa: BL Info