Skip to content
Ånäset 0934-290 00

Tjänsten Skattefullmakt upphör

Från och med den 1 februari 2016 kommer tjänsten Skattefullmakt att upphöra.

Det innebär att man inte längre kommer att kunna betala skatt med skattefullmakt (autogiro).

För att undvika försenade betalningar bör du redan nu se över dina möjligheter att betala skatt på annat vis.